Trên các thành phố lớn, đa phần những ngôi nhà được thiết kế theo dạng nhà ống. Theo phong thủy kiến trúc, trường kì trong nhà ống có rất nhiều điểm bất lợi cho gia chủ, cần khắc phục từ trogn ra...