Anh báo giá quả bí ngô cho tôi vào tel : 01672555689 được không?