Công ty chúng tôi đang cần thu mua số lượng lớn lũa thô như: Sa tùng, linh sam, xương chùm, đỗ quyên, trà rừng dùng cho hồ cá cảnh
yêu cầu: Phân loại kích thước lớn nhỏ
số lượng thu mua hằng tháng...