http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/11/07/4527b6fe35a069.img.jpg
Topic này đơn giản là dành cho những bức ảnh mà mỗi khi xem lại bản thân mỗi chúng ta được gợi lại nhiều kí ức và kỉ...