Anh nhìn em nhiều khi
Muốn thành nhà hội hoạ
Để anh tả dáng hình
Theo sắc màu hoa lá

Anh nhìn em nhiều khi
Muốn thành nhà điêu khắc
Để anh chạm dáng hình
Theo nét đường cẩm thạch