mình mới tìm hiểu về nghệ thuật này. mìnhở Hà Nội. Lỗ ban có thể hưỡng dẫn cho mình chỗ mua và các dụng cụ cần thiết được không.