Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: Đồ gỗ ngọc văn

Trang 1 của 6 1 2 3 4

Tìm : Tìm mất 0.02 giây.

 1. Tranh gỗ đục tích vinh quy bái tổ

  Thông tin Tranh gỗ đục tích vinh quy bái tổ:
  - Loại gỗ: gụ
  - Kích thước: 210cm x Cao 97cm x dày 10cm
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 2. Tranh gỗ đục tứ quý Mai Sen Cúc Hồng

  Thông tin Tranh gỗ đục tứ quý Mai Sen Cúc Hồng:
  - Loại gỗ: gụ
  - Kích thước: 120cm x rộng 50cm x dày 7cm
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 3. Trả lời
  0
  Xem
  254

  Sập gỗ gụ khảm sen vịt

  Thông tin Sập gỗ gụ khảm sen vịt :
  - Loại gỗ: gỗ gụ
  - Chất lượng ốc: ốc Singapore
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại cơ sở:
  ...
 4. Trả lời
  0
  Xem
  247

  Sập Ngũ Phúc gỗ gụ

  Thông tin Sập Ngũ Phúc gỗ gụ :
  - Loại gỗ: Gỗ gụ
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại cơ sở:...
 5. Trả lời
  0
  Xem
  198

  bộ Sập Mai Điểu

  Thông tin bộ Sập Mai Điểu:
  - Loại gỗ: Gụ
  - Kích thước: 1,6 x 2m
  - Quây dày: tiền 7cm x hậu 6cm
  - Mặt: 2
  Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại cơ sở:...
 6. Trả lời
  0
  Xem
  199

  Sập Ba Bông gỗ gụ mặt 2 lá

  Thông tin Sập Ba Bông gỗ gụ mặt 2 lá:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Gia Lai
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Mặt 2 lá dày 1,8cm
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 7. Sập vắt vải gỗ gụ Mật Quảng Bình

  ------------------------
  2. Thông tin Sập vắt vải gỗ gụ Mật Quảng Bình :
  - Loại gỗ: Gỗ gụ ta ( Gụ Mật Quảng Bình)
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Mặt 2 lá dày 1,6 cm đậu
  Dưới đây là một số hình ảnh...
 8. Trả lời
  0
  Xem
  161

  Sập Ngũ Phúc gỗ gụ

  Thông tin Sập Ngũ Phúc gỗ gụ :
  - Loại gỗ: Gỗ gụ
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại cơ sở:...
 9. Trả lời
  0
  Xem
  134

  Sập Mai Điểu

  Thông tin bộ Sập Mai Điểu:
  - Loại gỗ: Gụ
  - Kích thước: 1,6 x 2m
  - Quây dày: tiền 7cm x hậu 6cm
  - Mặt: 2
  Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại cơ sở:...
 10. Trả lời
  0
  Xem
  129

  Sập Ba Bông gỗ gụ mặt 2 lá

  Thông tin Sập Ba Bông gỗ gụ mặt 2 lá:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Gia Lai
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Mặt 2 lá dày 1,8cm
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 11. Sập vắt vải gỗ gụ Mật Quảng Bình

  Thông tin Sập vắt vải gỗ gụ Mật Quảng Bình :
  - Loại gỗ: Gỗ gụ ta ( Gụ Mật Quảng Bình)
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Mặt 2 lá dày 1,6 cm đậu
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 12. Sập Ngũ Phúc gỗ gụ Ta ( Gụ Mật Quảng Bình )

  Thông tin Sập Ngũ Phúc gỗ gụ Ta ( Gụ Mật Quảng Bình ):
  - Loại gỗ: Gỗ gụ ta ( Gụ Mật Quảng Bình)
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Mặt 2 lá dày 1,6 cm đậu
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ...
 13. Trả lời
  0
  Xem
  132

  Sập sen cò gỗ gụ mặt 2 lá

  Thông tin Sập sen cò gỗ gụ mặt 2 lá :
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Campuchia
  - Kích thước: 1,6m x 2m ( Mặt 2 lá dày 2cm cưa )
  - Quây tiền dày 8cm, hậu dày 6cm, chân 20
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết...
 14. Trả lời
  0
  Xem
  109

  Sập đại khảm liên chi

  Thông tin Sập đại khảm liên chi :
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Lào
  - Kích thước: 1,8m x 2,2m
  - Mặt 2 lá dày 2cm
  - Loại ốc Singapore
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 15. Trả lời
  0
  Xem
  113

  sập gỗ gụ khảm ốc tứ diện

  Thông tin sập gỗ gụ khảm ốc tứ diện:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Campuchia
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Loại ốc đỏ Singapore
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 16. Sập thập điểu quần mai gỗ gụ mặt 2 lá

  Thông tin Sập thập điểu quần mai gỗ gụ mặt 2 lá:
  - Loại gỗ: gỗ gụ mặt 2 lá
  - Kích thước:- Dài 1,6m x 2m
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 17. Trả lời
  0
  Xem
  134

  sập gỗ gụ khảm ốc tứ diện

  Thông tin sập gỗ gụ khảm ốc tứ diện:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Campuchia
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Loại ốc đỏ Singapore
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 18. Sập thập điểu quần mai gỗ gụ mặt 2 lá

  Thông tin Sập thập điểu quần mai gỗ gụ mặt 2 lá:
  - Loại gỗ: gỗ gụ mặt 2 lá
  - Kích thước:- Dài 1,6m x 2m
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 19. Trả lời
  0
  Xem
  87

  Sập vắt vải gỗ gụ khảm ốc

  Thông tin Sập vắt vải gỗ gụ khảm ốc:
  - Loại gỗ: gỗ gụ
  - Kích thước: - 1,6m x 2m
  - Mặt 2 lá dày 1,8cm
  - Loại ốc: ốc đỏ singapore
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 20. Sập đại đục thập điểu quần mai

  Thông tin Sập đại đục thập điểu quần mai:
  - Loại gỗ: gỗ gụ
  - Kích thước: 1,8m - 2,2m
  - Mặt 2 lá dày 1,8cm
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 21. Trả lời
  0
  Xem
  90

  sập sen vịt gỗ gụ đục nền

  Thông tin sập sen vịt gỗ gụ đục nền:
  - Loại gỗ: gỗ gụ Gia Lai
  - Kích thước: 1,6m x 2m
  - Mặt 3 lá dày 1,8cm
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 22. Tủ chè gỗ gụ Mật ( gụ Quảng Bình ) khảm mai treo

  Thông tin Tủ chè gỗ gụ Mật ( gụ Quảng Bình ) khảm mai treo :
  - Loại gỗ: gỗ gụ Quảng Bình
  - Kích thước: Chuẩn chung
  Dưới đây là video và một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:
  ...
 23. Trả lời
  0
  Xem
  107

  Tủ chè gỗ gụ khảm Cúc Kê

  Thông tin Tủ chè gỗ gụ khảm Cúc Kê:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Gia Lai
  - Kích thước: Chuẩn chung
  - Loại ốc: ốc đỏ Singapore
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
 24. Trả lời
  0
  Xem
  88

  Tủ chè gỗ gụ khảm ốc đỏ

  Thông tin tủ chè gỗ gụ khảm ốc đỏ:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ cũ miền nam
  - Kích thước: Dài 186 x cao 76 x sâu 46cm
  Dưới đây là video và một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:
  ...
 25. sập gụ tủ chè khảm ốc tứ diện

  Thông tin bộ sập gụ tủ chè khảm ốc tứ diện:
  - Loại gỗ: Gỗ gụ Campuchia
  - Kích thước sập: 1,6m x 2m
  - Tủ chè dài 176cm
  - Loại ốc đỏ Singapore
  Dưới đây là một số hình ảnh chi tiết chụp tại cơ sở:...
Kết quả 1 đến 25 của 142
Trang 1 của 6 1 2 3 4