Mới đây, ông Lê Phong Linh cho biết vụ kiện của ông với bà Phan Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc công ty Phan Thị - Đơn vị phát hành bộ truyện Thần đồng đất Việt) về quyền tác giả bộ truyện Thần đồng đất Việt...