http://upanh.tuonggocaocap.com/dm-PDFI.jpg
Tôi có bức ảnh pho tượng Đạt ma sư tổ bằng gỗ nu nghiến do anh Nguyễn Văn Trường chế tác chiều cao 3m đường kính 1,2m nguyên khối. Tôi đã được xem rất...