chia sẻ rât thú vị , diễn đàn cần những người như bạn để đóng góp phát triển, thanks you