Hiện tại mình có 1 bức tượng ông phật Di Lạc bằng gỗ.nhưng k biết đây là loại gỗ gì?có anh em nào giúp cho mình biết đây là loại gỗ gì không?xin cám ơn mọi người nhiều...

14151416