4484
Lựa chọn chất liệu gỗ để chế tác, điêu khắc tượng gỗ hay bất cứ các sản phẩm nào về đồ gỗ là điều mà các nghệ nhân quan tâm tới đầu tiên. Chất liệu gỗ sẽ quyết định tới độ bền đẹp của sản phẩm...