Bắt nguồn từ những văn hoá ứng xử và giao tiếp từ thời xa xưa ở Trung Quốc tuy nhiên xưa nay hình tượng bộ Tam đa “Phúc Lộc Thọ” và những bức đại tự chữ Hán “Phúc Lộc Thọ” đã hiện diện khắp nơi trong...