Ghế chủ tế thiếp vàng (ghế linh mục)
Kích thước:
Loại gỗ : dổi
Điện thoại: 0987 536 375 - 0945 536 375
Website: http://mynghephuongthuy.com
Email: lienhe@mynghephuongthuy.com
KÍNH CHÚC QUÝ...