Cháu cười đau bụng với cách hành văn của chú Lỗ Ban. Cám ơn chú nhiều.