Quan trọng là bác thích màu nào vân nào, gỗ mà qua tẩm sấy đúng nhiệt độ là dùng ok, sồi với xoan nhiều người hay dùng