Có nên đặt tượng gỗ phật di lặc trong xe ô tô?

Xem bảng in