Cao 1,4m; đường kính 2,4m dáng đẹp, một số chỗ có nu ( còn 5 gốc nữa) hàng Cam