Cung cấp số lượng rễ gỗ nghiến đẹp rẻ, nghệ thuật tại Hà Nội.
Liên hệ: Mr. Tuấn 0902 155 113 / 0978 400 115
Email: gokhonghethuat@gmail.com
Rễ gỗ nghiến lấy ghép phong lan rừng rất tốt