Bàn ghế nghê đỉnh gỗ gụ 4 ghế 1 bàn 2 đôn hàng cũ .