Mình là vũ văn phương . sinh sống ở Thanh hóa . là thành viên diễn đàn . rất hân hạnh được giao lưu với các Bạn cùng sở thích khắp đất nước !
https://www.youtube.com/watch?v=S9ADlbbirsU