em có cục nu như hình mà k biet đục như thế nào cho hợp=> em xin cảm ơn trước


bác nào tư vấn em đục mà đẹp thi xin biếu 1 cục nu tương tự