Cặp đồng tử chúc phúc gỗ hương liền khối
Cao 40cm để bàn
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...ong-40x16x15cm