Bình hoa mai phú quý gỗ hương
Hàng đục tinh xảo, nghệ thuật
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...ong-70x58x40cm