Tượng ngựa phong thủy gỗ hương vân veo đẹp, có nu
Hàng đục kỹ tinh xảo
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...-nu-62x42x30cm