Đồng hồ cổ để bàn gỗ mun hoa
Điêu khắc tinh xảo
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...hoa-70x47x17cm