Tượng Di Lặc và ngũ quỷ gỗ hương nguyên khối
Hàng đục đẹp, nét mặt tươi tắn
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...ong-56x90x50cm