Tượng Quan Công - Quan Vân Trường cưỡi ngựa múa đao
Cao 60cm chất liệu gỗ hương
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...ong-60x48x20cm