Tượng Trần Quốc Tuấn - Trần Hưng Đạo
Chất liệu gỗ hương đỏ liền khối
Hàng đục đẹp, đúng thần thái
Xem chi tiết tại: http://tuonggocaocap.com.vn/san-pham...ong-80x26x22cm