em có vài cục nu trường điều và nu dâu rừng đã gia công và chưa gia công các bác xem chỉ em đục sao cho hợp lý bác nào mua em bán

năm vừa rồi em đục thử mà thợ gia công k đẹp lắm