Khắc Gỗ thủ cô
Nghề chạm khắc gỗ là nghề vừa mang tính thực tế vừa mang đầy chất nghệ thuật. Những sản phẩm gỗ tạo ra đều mang tính hữu dụng trong cuộc sống như bàn ghế, tủ kệ, sập, giường, cửa gỗ.. hay những sản phẩm có giá trị mỹ thuật như tranh gỗ, phù điêu, tượng Phật, hay những sản phẩm thuần chất nghệ thuật được kết hợp từ nhiều phong cách
https://tuonggohungthinh.vn/dieu-khac-go