Thời gian gần đây gỗ Nu lên ngôi giá cả thì rất đắt đỏ . Tôi cũng sưu tầm được vài tác phẩm . sở hữu chúng nhưng hiểu biết thì vẫn còn mơ hồ . qua diễn đàn xin được tư vấn giải đáp một số thắc mắc .
Giá trị của từng loại nu trên thị trường . thế nào là khối Nu đẹp và giá trị ? phân biệt chúng ra sao ? Cũng nghe nói tới trình độ làm nu giả của thợ Việt có thật vấn đề này không ? đẹp xấu và cách phân biệt nu thật giả ? giá cả một vài loại nu chính trên thị trường thời điểm này ?
Địa chỉ cơ sở gia công buốn bán gỗ nu và sản phẩm gỗ nu . thật và giả ?
xin chân thành cảm ơn trước .