Hiện tại do có quá nhiều tài khoản tạo với mục đích spam diễn đàn, gây khó khăn cho các thành viên thực sự của diễn đàn.
Nếu trong quá trình tạo tài khoản hoặc đăng nhập diễn đàn có bất cứ khó khăn gì các thành viên có thể liên hệ trực tiếp với ban quản trị để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ :
Vũ Quốc Trung
Email : nghethuatdieukhac.com@gmail.com
Mobile : 0912.33.44.86

Trong thời gian làm việc nên đôi khi tôi bận không nhấc máy, các bạn có thể nhắn tin với nội dung :
Ten tai khoan : ten_tai_khoan
rồi gửi đến số điện thoại trên cho tôi

Ví dụ tôi vừa tạo tài khoản vuquoctrung tôi sẽ nhắn tin như sau : Ten tai khoan : vuquoctrung.