Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ Trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2016. Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu, giao lưu các nước và vùng lãnh thổ tham gia Festival Huế về văn hóa, sản phẩm đặc trưng,...- Tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước đến với các nhà đầu tư, du khách quốc tế trong dịp Festival Huế.- Liên kết xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các nước thuộc Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nhằm đẩy mạnh giao thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.- Triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hoá - xã hội; các tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư; giới thiệu sự phát triển của sản phẩm các doanh nghiệp, các ngành nghề truyền thống nhằm xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.2. Quy mô: (số lượng đơn vị tham gia dự kiến): Có khoảng 300 gian hàng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.3. Thời gian: 28/4/2016 - 04/5/2016.4. Địa điểm: Trung tâm thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: 01 Hà Huy Tập, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).5. Sản phẩm:- Sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.- Sản phẩm dệt may, giầy da, phụ liệu.- Hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc sản địa phương, đồ gỗ mỹ nghệ.- Phương tiện giao thông vận tải.- Hàng công nghiệp: kim khí, điện tử, điện lạnh, vật tư,...- Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.- Văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.- Các mặt hàng tiêu dùng.- Các dịch vụ: ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, tư vấn, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch…6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.7. Tiêu chí lựa chọn tham gia:Các đối tượng tham gia có năng lực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại/năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực xuất khẩu, sản phẩm có mẫu mã đẹp và chất lượng phù hợp với thị trường.8. Chi phí (theo quy định Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia):- Hỗ trợ của Nhà nước cho đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình: theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.- Đơn vị, doanh nghiệp khi đăng ký tham gia chương trình: được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí gian hàng tối đa không quá 12 triệu đồng/đơn vị, doanh nghiệp với điều kiện đơn vị, doanh nghiệp phải hoàn thành đủ hồ sơ tham gia chương trình.Chi phí đơn vị, doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: nộp 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế.9. Nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia chương trình:- Đăng ký tham gia với Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế và nộp 50% chi phí thuê gian hàng theo quy định.- Tự trang trải 100% các chi phí vận chuyển hàng hóa, ăn ở, đi lại,..- Nộp báo cáo kết quả sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ.10. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:- Bản đăng ký tham gia Hội chợ ( mẫu BTC cung cấp).11. Thời hạn đăng ký tham gia: Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đăng ký trước ngày 20/4/2016.Thông tin đăng ký tham gia xin liên hệ:Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế- Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng – TP Huế- Tel: 054.3810216 - 054.3837840 * Fax: 054.3837840- Email: nvquy.sct@thuathienhue.gov.vn, khuyenconghue@gmail.com,- Website: www.itradetthue.gov.vn./.