Tại sao người ta vẫn thường hay nói : “ Ở thời kỳ Hùng Vương, kỹ thuật chế tạo đồ đồng của người Việt cổ đã đạt đến trình độ đỉnh cao của nền văn minh cổ đại” ?

Vào thời Hùng Vương, người Việt cổ đã có mặt hầu hết khắp các vùng từ vùng núi, trung du đến đồng bằng và ven biển, trong đó phát triển mạnh nhất là lưu vực sông Hồng.. Trình độ kỹ thuật và kinh tế giai đoạn này đã có những bước nhảy vọt mới. Nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, cùng với sự giao lưu trao đổi với các nền văn hoá láng giềng đã làm cho kinh tế, văn hóa trở nên phong phú đa dạng hơn trước. Đặc biết, kỹ thuật đúc đồng, chế tạo các vật dụng bằng đồng của người Việt cổ đã đạt đến đỉnh cao trong thời đại này...Đọc tiếp