Gỗ là vật liệu được ưa chuộng trong lãnh vực xây dựng. Dưới đây là hình ảnh một số mẫu nhà gỗ tại châu Âu và châu Mỹ.

Nhà gỗ truyền thống tại Na Uy.


Một kiểu nhà gỗ hiện đại.


Nhà gỗ mái bằng.


Nhà gỗ truyền thống tại Santana, Brazil.


Nhà gỗ tại Stockholm, Thụy Điển.


Nhà trang trại truyền thống tại Na Uy.


Nhà trang trại truyền thống tại Na Uy.


Nhà gỗ tại Ba Lan.


Nhà gỗ tại Ba Lan.


Nhà gỗ tại Ba Lan.


Nhà sàn bằng gỗ đỏ tại Thái Lan.


Nhà gỗ sử dụng năng lượng mặt trời tại Mỹ.


Một kiểu nhà gỗ hiện đại.


Một kiểu nhà gỗ đang được xây dựng tại Pháp.

Theo Tường Nguyễn (PLTP)