Chậu bằng vàng từ thế kỷ XIX - XX, hộp trang trí nổi cánh sen bằng vàng, kiếm trang trí hoa sen cách điệu được làm bằng ngọc, vàng và đồi mồi có từ thế kỷ XIX - XX…
Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, phần lớn hiện vật được trưng bày đều là độc bản và rất quý hiếm. Dưới đây là những hiện vật nằm trong triển lãm "Sen trên cổ vật" đang được trưng bày.
Đại tự “Văn quang xạ đầu” được làm từ gỗ sơn thếp, thời Nguyễn, niên hiệu Khải Định thứ 6 (1920)

Chậu bằng vàng (TK 19 - 20) thuộc bộ sưu tập cổ vật Cung đình Huế.
Hộp chạm hoa lá trong ô cánh sen và hộp trang trí nổi bằng cánh sen, chất liệu vàng.
Mũ trang trí cánh sen - thuộc văn hóa Chămpa ở thế kỷ XVII-XVIII.

Đài thờ Uroja-Linga trang trí hoa sen, chất liệu bạc mạ vàng thuộc văn hóa Chămpa được phát hiện vào thế kỷ XI-XII.
Kiếm triều Nguyễn trang trí hoa sen cách điệu được làm bằng ngọc, vàng và đồi mồi.
Bình chạm nổi hoa sen dây cách điệu, chất liệu vàng, đồng.

Chân nến hình khóm sen, thuộc bộ sưu tập hiện vật Cung đình Triều Nguyễn.
Hộp bằng vàng có niên đại thế kỷ XIX - XX.

Theo Dân Trí