Mình tên Tuấn anh đến từ Hà tĩnh . Đam mê và thích sưu tầm nhưng tác phẩm điêu khắc Gỗ . Rất vui được làm quên với thành viên cả nước !