Mình là phạm văn khánh . Mình ở Hà nội yêu thích sưu tầm tranh tượng gỗ rất hân hạnh được làm quen các Bạn thành viên diễn đàn cả nước .