Yêu cầu các thành viên diễn đàn không đăng quảng cáo vào chuyên mục này.
Thành viên nào vi phạm sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.
Để diễn đàn ngày càng phát triển tốt đẹp và lành mạnh. Đề nghị các thành viên đăng bài có ý thức và tuân thủ nội quy diễn đàn.

Thay mặt ban quản trị
Administrator