Tôi rât thích những chế tác chim và hoa của bác. Bác có thể nói bằng cách nào mà bác chế tác được cánh hoa mỏng đến vây k? Thạt sống động giông như thật. Xin được bác chỉ giáo cho cách làm đc k ạ? Cảm ơn bác!