Đạt ma sư tổ
Gỗ Nu kháo vàng
cao 97cm
Kính gửi các bác trong diễn đàn xem vui nhé
Trân trọng!
Phuc Datma