Gỗ Hương đỏ
Cao 110cm
Mời mọi người xem vui nhé...