Bước 1 : Truy cập vào trang http://upanh.nghethuatdieukhac.com

Bước 2 : Chọn ảnh cần uploadBước 3 : Upload ảnh

Bước 4 : Copy đường dẫn ảnh và Paste vào nội dung bài viết cần chèn ảnh
Bước 5 : Đưa ảnh vào diễn đàn (Paste)Chú ý :
- Nên Up từng ảnh một để tránh lỗi trong quá trình Up ảnh.
- Khi copy đường dẫn ảnh về diễn đàn, các bạn chọn mục : "Liên kết ảnh với chiều ngang 800 pixels" với BBcode (diễn đàn)