(Dân Việt) - Hiện hoàng đàn mọc trong tự nhiên được xác định chỉ còn 27 cây, trong đó có 2 cây có dấu hiệu bị chết. Được biết có những cây gỗ hoàng đàn được thương lái hỏi mua với giá 40 triệu đồng/cây.


Theo kết quả điều tra, tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ còn 82 cây hoàng đàn của 44 hộ gia đình và Ban quản lý Khu bảo tồn tự nhiên Hữu Liên trồng từ năm 1990.
Theo quy chuẩn, loài hoàng đàn Hữu Liên được xếp ở mức rất nguy cấp (đe dọa tuyệt chủng).
Được biết có những cây gỗ hoàng đàn được thương lái hỏi mua với giá 40 triệu đồng/cây, loại cây giống nảy mầm từ hạt có giá 1,5 triệu đồng/cây.
Nguyễn Thắng