Diễn đàn anh tạo thật hay
Vì hay nên ta phải xem hoài
Bao nhiêu câu chuyện vui rất khoái
Tác giả diễn đàn viết thật say

Vì có diễn đàn thật là hay
Anh em bốn bễ được lai rai
Giao lưu đóng góp tham gia mãi
Bao ý bao lời kinh nghiệm hay

Nhưng khi ta có diễn đàn hay
Thành viên ta phải xiết chặt tay
Phát huy sáng tạo thêm thêm mãi
Để khỏi phụ lòng diễn đàn hay .......... Bái bay

Mình xin mạn phép đại diện cho các thành viên của diễn đàn cám ơn người đã thành lập diễn đàn để anh em chúng ta có điều kiện giao lưu với nhau. Chúc gia đình anh luôn thành đạt, mọi việc như ý.