Sáng nay Sinh nhật Cháu
Mua Vịt đánh Tiết canh
Rau sống rồi Xoài xanh
cả nhà khen Ngon Quá

Sáng nay Sinh nhật Cháu
Lòng Lợn đầy Xoong Nhôm
Thịt Chó rồi mắm Tôm
Cả nhà ăn thả sức...

Tối ngày sinh nhật Cháu
Mẹ ôm bụng lăn lê
Còn Bố hai tay bê
Cái Bô...lao nhà Xí...

Tối ngày sinh nhật Cháu
Cả nhà bị Té re...
Bố điện thoại gọi xe
Đưa mọi Người cấp cứu

Sau ngày sinh nhật Cháu
Mặt Mẹ vàng như Chanh
Còn Bố thì Mặt xanh...
...Lè như tầu Lá Chuối...

Sang năm nếu sinh nhật
Chỉ ăn Bánh Kẹo thôi
Ăn thịt Chó Lòng Dồi..
cả nhà lại Tháo dạ ...