Tôi là một đệ tử của nghệ thuật điêu khắc . Cũng muốn nhờ diễn đàn này đóng góp với Bà Con cùng sở thích chút kinh nghiệm chơi Tượng lũa . những bài viết này thể hiện kinh nghiệm suy nghĩ của Cá Nhân . phong cách viết văn có thể vụng về sai rất nhiều lỗi chính tả .
Với mục đích đóng góp chút kinh nghiệm mong diễn đàn chở thành Sân chơi cho mọi người cùng sở thích .
vậy có điều gì sai sót kính mong Bà Con và những bậc Tiền Bối trong nghề phê Bình chỉ Bảo .
ở Miền Nam thì tôi chưa đc vào những các làng nghề phía Bắc Cháu đều đã qua . Mỗi bài viết tôi sẽ có những bài tổng hợp ưu khuyết và thế mạnh của mỗi làng đường đi số đt của các nghệ nhân mỗi làng . Mong rằng bài viết của tôi cũng góp 1 phần nào đó cho người mới tìm hiểu môn nghệ thuật này .
Tôi lấy tiêu đề là . LÀNG NGHỀ PHIÊU LƯU KÝ