Một chút nhớ, chút đau, chút ngượng ngịu
Cánh tay buông, bóng đổ, chiều héo hon
Cười trên miệng mà nghẹn lòng buốt giá
Chân trời xa, có nắng ấm ko em?
Cánh chim ấy có bao h biết mỏi
Khi em lạnh lùng lặng bước về phía xa?!