Ông Quan Công ở rất xa
Mà sao em thấy rất là Việt Nam
Cũng vầng Trán rộng mênh mang
Râu bay phấp phới như là Ông Em ...

Quan Công không ở Nước Ta
Mà sao Em thấy Nhà nào cũng mua
Tay cầm Trường Kiêm Ông khua
Hôm nọ chọc phát...Mắt Em ..
...Tẹo mù ...!

Ông quan công ở rất xa do Cu Tý sáng tác phỏng theo Bài thơ . ÔNg Lê Nin ở Nước NGa .Nhạc và lời của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn . là Bố Cu Tý bảo thế . Ông Sơn thì chết rồi Cu Tý không hỏi chính xác được , có Bác nào biết gì thì mách Cu tý để Cu Tý đinh chính lại ạ !